අහින්සක කොල්ලගෙ දෑනුම ගබඩාව

අහ්..ඉතින්.ඔයාලා හමොම අහින්සක කොල්ලගෙ දනුම ගබඩාවට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා...ඉතින් ඔයලට පුලුවන් මෙ දෑනුම ගබඩවෙන් ලොකු ප්‍රයොජන ගොඩක් ගන්න...ඉතින් පොඩ්ඩක් මගෙ දනුම ගබඩවෙ අවිඩල කරල බලන්නකො....හොදනම් cmnt tikakuy fallow parakui ඩාලා යන්න....

Tuesday, September 20, 2011

delete කරන්න බරිද?

අහ්.. යලුවනෙ...ඔන්න මට තවත් පට්ට මෘඩුකන්ගයක් ලබුන...ඒ මොකක්ද ඩන්නවද Iobit unlocker.මෙ මෘඩුකන්ගයෙ වාසිය තමයි ඔයල සමහර ෆ්යිල්ස් delete කරද්දි මෙ වගෙ error masge 1ක් එනවා.
ඔවා proses වල හොයල cancel  කරන්න ගියොත් විකාරයක් නෙ වෙන්න්නෙ....ඉතින් අහින්සක කොල්ල ඩෙන මෙ මෘදුකන්ගගෙන් පුලුවන් ඔය වගේ එව්ව ඉක්මනට cancel කරගන්න..ඔන්න මම ලින්කුවයි..මෘඩුකන්ගයෙ චය රුපය කුය් දාල අති පහල....බාගන්නකො එහන්ම්....

http://www.iobit.com/iobit-unlocker.html

2 comments: