අහින්සක කොල්ලගෙ දෑනුම ගබඩාව

අහ්..ඉතින්.ඔයාලා හමොම අහින්සක කොල්ලගෙ දනුම ගබඩාවට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා...ඉතින් ඔයලට පුලුවන් මෙ දෑනුම ගබඩවෙන් ලොකු ප්‍රයොජන ගොඩක් ගන්න...ඉතින් පොඩ්ඩක් මගෙ දනුම ගබඩවෙ අවිඩල කරල බලන්නකො....හොදනම් cmnt tikakuy fallow parakui ඩාලා යන්න....

Wednesday, September 21, 2011

screen shot 1ක් ගන්න

හයි..යලුවනෙ....ඉත්න් මම දෑන් ඔයලට දෙන්න යන්නෙ මරු මෘඩුකන්ගයක්.මම ඊයෙ පෙරෙද දවසක වින්7 වලින් xපි වලට අයිත් බෑසනෙ..ඒ වින්7 වලට ආස නෑතුව නෙවි..ගොඩ කාලෙකින් xපි භාවිතා කරපු නති හින්දා අයිත් පාරක් දලා බලන්න හිතුන..ඉතින් එ දෑම්මට පස්සෙ ත්මයි මත්ක් උනෙ xපි වල screen shot ගන්න බෑ කියල...(බෑරි නෑ පුලුවන් print key 1අ ඔබලා  paint 1a paste කරහම එනවා
..එත් එක විකරයක්...ඉතින් මම ඔකට විසඩුමක් හොයන්න google 1a පත්තෙ පොඩි රෞමක් යනකොට මෙන්න හම්බ උනා..ඉතින් මම හිතුව xපි පාවිචිකරන මගෙ යලුවන්ටත් මෙ මෘඩුකන්ගය ඔනෙ වෙය් කියල....ඉතින් මම පහල ලින්ක් 1යි.ඔය මෘඩුකන්ගෙ භාවිතා කරලා ගත්ත මගෙ පරිගනකයෙ screen shot 1y දාලා තියෙන්නෙ..නියමෙට වෑඩ..ඔනෙ අය ඉන්නවන්ම් මෙන්න ලින්කුව....

http://www.etrusoft.com/download.htm

ඔයල කමති site .1කින් ගන්න..මම නම් ගත්තෙ 1 site 1n

No comments:

Post a Comment