අහින්සක කොල්ලගෙ දෑනුම ගබඩාව

අහ්..ඉතින්.ඔයාලා හමොම අහින්සක කොල්ලගෙ දනුම ගබඩාවට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා...ඉතින් ඔයලට පුලුවන් මෙ දෑනුම ගබඩවෙන් ලොකු ප්‍රයොජන ගොඩක් ගන්න...ඉතින් පොඩ්ඩක් මගෙ දනුම ගබඩවෙ අවිඩල කරල බලන්නකො....හොදනම් cmnt tikakuy fallow parakui ඩාලා යන්න....

Tuesday, September 20, 2011

මම

මුලින්ම මම ගෙන කියල දෙන්න ඈපෑයෑ......ඔන්න එහනම් අහ ගන්නකො....මම තමය් අහින්සක කොල්ල....අලුතින් තමය් blog කරනයට අවෙ...පොඩි පොඩි ඖල් තියනවනම් ගනන් ගන්න එපා...අලුතින් එන අයට අත හිත දෙන්න ඔනිනෙ..ඒකයි....හරි හරි...දෑන් ඒවයින් වෑඩක් නෑ...මගෙ වයස ඖ:18යි....එකයි මෙ පොඩි පොඩි type ඖල්...ඔව ගනන් ගන්න එප හොදෙ..හරි හරි... වෙන කියන්න තරම් දෙයක් න්ම් මගෙ නෑ...මගෙ පින්තුරෙ ඔන්න මම පල්ලෙහයින් දාන්න්ම් බල ගන්නකො...බලලා ලස්සන්යි ද කියන්න

2 comments:

  1. hihih lasany lasany..wena nthn.... :) joke 1k hode

    ReplyDelete
  2. hihih...ජොක් එකක් න්ම් කමක් නෑ...ත්න්x cම්න්ට් කරාට...මල්ලියො

    ReplyDelete