අහින්සක කොල්ලගෙ දෑනුම ගබඩාව

අහ්..ඉතින්.ඔයාලා හමොම අහින්සක කොල්ලගෙ දනුම ගබඩාවට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා...ඉතින් ඔයලට පුලුවන් මෙ දෑනුම ගබඩවෙන් ලොකු ප්‍රයොජන ගොඩක් ගන්න...ඉතින් පොඩ්ඩක් මගෙ දනුම ගබඩවෙ අවිඩල කරල බලන්නකො....හොදනම් cmnt tikakuy fallow parakui ඩාලා යන්න....

Tuesday, September 20, 2011

mosue එකේ cursor ලස්සන කරගන්න ඔනිද??

අහ් යලුවනෙ..මෙ අහින්සක කොල්ල අද google පෑත්තෙ කරක් ගහනකොට හම්බ උන පට්ට මෘඩුකන්ගයක්..මෙක්න් පුලුවන් mouse 1a cursor 1අ වෙනස් කරගන්න...හිහි..සමහර අය ලග න්ම් මෙක තියනවත් ඈති..නති අයත් අති..මෙ නති අයට..ලින්කුව පහල දාලා ඈති..බාගන්නකො..ඩගෙන හොඩඩ කියන්න....

මෙන්න මෙක උඩ clik කරන්නකො
අ මෙන්න තියනව මෙකෙ රූප රමුව

No comments:

Post a Comment